Duchovní obnova Milosrdné srdce křesťanů

LOGO-rok-milosrdenstvi-webZveme na adventní duchovní obnovu – Milosrdné srdce křesťanů, kterou v rámci začínajícího Svatého roku milosrdenství povede Prof. MUDr. Leonardo Emberti Gialloreti, významná laická osobnost církve,

člen komunity Sant‘ Egidio v Římě a také člověk odpovědný za pomoc uprchlíkům v Severním Iráku.

Jako podtéma jsme zvolili nejen milosrdenství korespondující se začínajícím Svatým rokem, ale i aktuální otázky spojené s obavami a nadějí Kristových učedníků.

Obnova proběhne 5. 12. 2015 od 9.30 do 14.00 v prostorách Pastoračního střediska (kostel sv. Vojtěcha), Kolejní 4, Praha 6.

Zahájíme 9.30 mší svatou (celebruje P. Michal Němeček) a navážou postupně tři přednášky, mezi kterými bude možné adorovat, přijmout svátost smíření, zůstat v tiché modlitbě.

Po ukončení duchovní obnovy od 14.30 do 16.00 navazuje diskuse s hostem na téma Uprchlíci mezi námi.

Jako občerstvení zajišťujeme kávu a čaj. Prosíme o dobrovolný příspěvek na pokrytí nákladů.

Připravuje Pastorační středisko Arcibiskupství pražského, komunita Sant‘ Egidio v Praze a Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Vojtěcha.

Přejít nahoru