Ohlášky 11. října

V týdnu budou obvyklé bohoslužby: pondělí a středa mše sv. v 17:30 hod. a neděle 9:30 hod.

Další program:
V pátek 16. 10. v 15:30 náboženství
16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek
20:00 modlitba Taize