Ohlášky 27 září

Zítra je slavnost sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona našeho národa. Je to doporučený svátek, tedy doporučuje se zúčastnit se ten den mše svaté. V našem kostele mše nebude, ale je možno jet na pouť dopoledne do Staré Boleslavi, kde je v 10:00 hod. poutní mše svatá. Také v naší katedrále bude mše sv. v 10:00 hod a potom i v 18:00 hod.
O tomto svátku bude také v 18:00 hod. mše svatá v kostele sv. Václava na Hadovce, kterou bude sloužit čerstvý novokněz plzeňské diecéze.

Ve středu pak již bude obvyklá mše sv. v 17:30 hod.

Další program:
V pátek 15:30 náboženství
16:30 schůzka indiánek a schůzka rytířů

Přejít nahoru