OHLÁŠKY 24. neděle v mezidobí 13. 9. 2015

Neděle 13. 9. mše svatá 9:30
mariánská pouť do Lysolají – 16:00 mše sv. u kapličky

pátek 18. 9.
v 15:30 hod. zahájení výuky náboženství
v 16.30 rytíři a indiánky

Neděle 20. 9. mše svatá 9:30

Všednodenní mše svaté začnou od 21. září.

v pondělí 21.9.
v 16:00 hod. svátost smíření pro děti do 10 let.
ve středu 23.9.
v 18:00 hod. svátost smíření pro mládež