Ohlášky 31. května

V tomto týdnu již nejsou pravidelné podvečerní mše.
O programu Dnů víry vám řekne otec Michal.
Ve čtvrtek je Slavnost Těla a Krve Páně. Jak je v Praze obvyklé, bude především společná oslava této slavnosti v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. V 17:00 hod je mše svatá a po ní průvod k oltářům na Hradčanském náměstí. Průvod bude zakončen opět v katedrále.

Další program:
V pátek je v 15:30 náboženství
16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek.