Ohlášky 17. května

Dnešní sbírka je na potřeby arcidiecéze.
Pořad bohoslužeb v týdnu bude obvyklý:pondělí a středa mše sv. v 17:30 hod. Příští neděli o Slavnosti Seslání Ducha svatého bude mše sv. v 9:30 hod.
Naši biřmovanci přijmou tuto svátost v katedrále při mši sv. v 10:00 hod. Provázejme je v modlitbách.

Nyní po mši svaté bude zahájena příprava dětí na první sv. přijímání. Děti se sejdou na podiu a jejich rodiče prosíme aby přišly na balkon.