Ohlášky 10. 5.

Pořad bohoslužeb v tomto týdnu:
Pondělí a středa je pravidelná mše svatá v 17:30 hod.

Ve čtvrtek je Slavnost Nanebevstoupení Páně – je to doporučený svátek, tedy je doporučeno, aby se věřící zúčastnili mše svaté. Zde bude mše v 17:30 hod.

Další program:
V pátek je v 15:30 náboženství
v 16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek
ve 20:00 modlitba Taize

Příští neděli po mši svaté začne příprava dětí na 1. svaté přijímání.