Ohlášky 26. dubna

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb: pondělí a středa mše sv. v 17:30 hod. a v neděli v 9:30 hod.

Máme před sebou dlouhý víkend, tzn.: v pátek nebude ani náboženství ani schůzky.

Tak tomu bude i následující víkend 8- – 10- 5.

 

Proto už teď připomínáme, že v neděli 17.5. po mši sv. začne příprava dětí na první svaté přijímání. Tato připomínka je i na nástěnce.