Ohlášky 15. března

Dnešní sbírka je na charitní činnost v diecézi.

 V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb: pondělí a středa mše sv. v 17:30, neděle v 9:30 hod.

Další program:

V pátek je v 15:30 hod náboženství

                  v 16:30 hod schůzka indiánek a schůzka rytířů

                  ve 20:00 hod je modlitba Taize