Ohlášky 8. března

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb, tj.: pondělí mše sv. v 17:30 hod. ve středu 11.3. se bude při mši sv. v 17:30 hod. udělovat svátost nemocných. Od 16:30 hod bude příležitost ke svátosti smíření, samozřejmě, že především pro ty, kdo budou při mši sv. přijímat svátost nemocných.

V neděli bude mše sv. v 9:30 hod. Po mši svaté pak požehnáme auta, protože se dá říci, že začíná sezona.

 

Další program:

Nyní po mši sv. bude zahájena příprava dětí na první přijetí svátosti smíření. Děti se sejdou na podiu, jejich rodiče prosíme, aby přišli na balkon (nad kaplí).

My ostatní pak máme úkol tyto děti zahrnout do svých modliteb.

 

V pátek v 15:30 je již zase výuka náboženství

              v 16:30 je schůzka rytířů a schůzka indiánek.