Ohlášky 1. března

 

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb, tj. pondělí a středa mše sv. v 17:30 hod. a  v neděli v 9:30 hod.

AVIZO:

Ve středu 11. 3. 2015 při mši svaté v 17:30 hod budě udělována svátost nemocných. Před mší svatou bude příležitost k přijetí svátosti smíření.

 

Upozornění:

V Praze jsou prázdniny a tak ještě ani tento pátek nebude náboženství a nebudou schůzky.

Dále upozorňujeme, že příští neděli začíná po mši sv. příprava dětí na první přijetí svátosti smíření.