Ohlášky 30.11.

V týdnu bude mše svatá v pondělí a ve středu v 17:30 hod a příští neděli v 9:30 hod.

Další program:

V pátek 5. 12. není náboženství, ale v 16:00 je mikulášská besídka. Samozřejmě, že je pro všechny děti, nejen pro ty, které chodí na náboženství.

V sobotu 6. 12. od 9:00 hod je adventní duchovní obnova – online casino pro všechny zájemce (především však pro naše společenství)

V sobotu 6. 12. od 13:00 hod školení ministrantů

Šablona dětské vánoční ozdoby je ke stažení v sekci „Dětské aktivity“

Přejít nahoru