Příprava na přijetí svátosti biřmování

Od 16. listopadu 2014 bude v prostorách kostela sv. Vojtěcha probíhat příprava na přijetí svátosti biřmování, které proběhne v červnu 2015. Setkání jsou každou neděli od 19 hod. do 21 hod. v kostele sv. Vojtěcha Praha 6 Dejvice. Přihlášení probíhá při prvním setkání.

Každý večer bude obsahovat blok modlitby, povídání ve skupinkách a katechezi.

Těšíme se na setkání!     P. Michal Němeček