9. listopadu – FARNÍ DEN, nebo-li společná neděle

V tomto roce si připomínáme 25 let života ve svobodě. Události, které v naší zemi přinesly svobodu, byly předznamenány svatořečením Anežky Přemyslovny. Proto vás zveme na FARNÍ DEN 9. 11., při kterém chceme společně zavzpomínat, ale také mluvit o aktuálním dění v našem společenství.

Po mši svaté připravíme farní kávu, dětem nabídneme hry a posléze pohádku, připravíme výstavu artefaktů z doby kolem revoluce. Nabídneme jednoduchý oběd trochu v předstihu poledne a krátce po poledni otevřeme panelovou diskusi. Mezi pozvanými hosty nebude chybět Mons. Aleš Opatrný, Václav Peřich a další lidé.

  • Proto Vás prosíme – udělejte si čas.
  • Pokud to je možné, přineste nějaké drobné pohoštění (sladké i slané).
  • Máte-li doma nějaké artefakty připomínající události listopadu 89 či dobu kolem revoluce, přineste je či nafoťte (noviny, články, fotografie, lístky na tramvaj…) do 25. října.

Těšíme se na setkání!