Setkávání maminek s malými dětmi

Setkávání maminek s malými dětmi (0-5 let) probíhá pravidelně jednou za dva týdny, vždy ve středu od 9:30 do 11:00 hod. v kostele sv. Vojtěcha na pódiu. Smyslem setkávání je vytvořit prostor, kde se budou maminky moci mezi sebou blíže seznámit, navázat nová přátelství, sdílet společná témata, vyměnit si vlastní zkušenosti a zároveň umožnit dětem společně si pohrát, zazpívat a třeba i něco vytvořit. Kontaktní osoby jsou Lenka Nevařilová a Gabriela Buriánková.

Termíny setkání podzim 2014

1. 10. 2014 od 9.30 do 11 hodin v kostele sv. Vojtěcha na pódiu. Scházet se budeme jednou za 14 dní, vždy ve středu
ve stejný čas (v říjnu se sejdeme 1. a 15., v listopadu 5. a 19., v prosinci 3. a 17.).