Ohlášky 31. srpna

Program v září 2014:

15.9. v 16:00 hod. svátost smíření pro děti do 10 let.

17.9. v 18:00 hod. svátost smíření pro mládež

19.9. v 15:30 hod. zahájení výuky náboženství

 

13.9. připravujeme oslavu 20 Svatovojtěžského rytířského řádu. Ráno začneme v 9. 30 mší svatou a dále bude pokračovat program až do odpoledne. Více bude ještě upřesněno.

20.9. Zveme všechny farníky na společnou pouť na Budeč. Ráno vyjedeme do Roztok a odtud budeme pěšky putovat na Budeč, kde bude mše svatá. Odpoledne návrat vlakem. Bližší informace budou na webu.