Ohlášky 22. 6.

Příští mše svatá bude opět v nedělí 9:30 hod. Tedy mše ve všední den již nejsou.

Pozvánka do katedrály:

Na tento rok připadá 100 výročí vypuknutí 1. světové války.

V úterý 24. 6. v 18:00 hod bude pan kardinál Dominik Duka sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha rekviem za její oběti.

Přejít nahoru