Ohlášky 1. 6.

V týdnu bude mše sv. v pondělí v 17:30 hod a ve středu v 17:30 hod. Příští neděli je Slavnost Seslání Ducha svatého. Mše sv. bude v 9:30 hod.

 Další program v týdnu:

V pátek v 15:30 náboženství

             v 16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek

Pozvánka do katedrály:

V sobotu ve 20:00 hod se v katedrále koná modlitební vigilie Slavnosti Seslání Ducha svatého.

 

Příští neděli bude poslední příprava dětí na 1. svaté přijímání. Prosíme jejich rodiče, aby se určitě zúčastnili přípravného dohovoru rodičů, který bude probíhat ve stejném čase.

Přejít nahoru