Ohlášky 18.5.

 Bohoslužby budou v týdnu v obvyklém pořádku, tj:

pondělí a středa mše sv. v 17:30 hod a v neděli v 9:30 hod.

 

Další program:

V pátek v 15:30 náboženství

              v 16:30 schůzka indiánek a schůzka ministrantu

Nyní po mši svaté začíná příprava dětí na 1. sv. přijímání. Prosíme, aby děti přišly na podium, a rodiče se sejdou na ochozu.