Ohlášky 11. 5.

V týdnu bude mše svatá jako obvykle v pondělí a ve středu v 17:30 hod a v nedělí v 9:30 hod.

Pozvánky do katedrály:

V pondělí 12. 5. 2014 je výroční posvěcení katedrály. Mši sv. v 18:00 hod slouží kardinál Dominik Duka.

Ve čtvrtek 15. 5. 2014 je v 18 hod mše sv. ke cti sv. Jana Nepomuckého a po ní průvod na Karlův most.

V sobotu 17. 5. 2014 je 45. výroční úmrtí úmrtí kardinála Josefa Berana. Pan kardinál Duka bude v 18:00 hod sloužit zádušní mši v katedrále.

 

Další program zde:

V pátek v 15:30 náboženství

              v 16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek

 

Připomínáme, že příští neděli po mši svaté začíná příprava dětí na první sv. přijímání.

Přejít nahoru