Ohlášky 27. 4.

V pondělí a ve středu tohoto týdne bude mše svatá v 17:30 hod a příští neděli v 9:30 hod.

V pátek 2. května a v pátek 9. května jsou sice pracovní dny, ale nebude ani náboženství, ani schůzka rytířů či indiánek.

 

POZVÁNKA:

V sobotu 3. května se na Svaté Hoře koná arcidiecézní pouť za duchovní povolání. Mši svatou bude v 11:00 hod. slavit kardinál Dominik Duka spolu s kněžími arcidiecéze. Na tuto pouť jsme všichni zváni.