Ohlášky 6. 4.

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb: pondělí a středa mše svatá v 17:30 hod, v neděli v 9:30 hod. Příště již je Květná neděle. Začínat tedy budeme před kostelem žehnáním ratolestí. Prosíme Vás, abyste si ratolesti přinesli.

Velikonoční program je na nástěnce a budeme ho příští neděli připomínat. S tím souvisí i možnost přijetí svátosti smíření. Také tento program je na nástěnce. Využijte již i obvyklé možnosti tento týden, tj. pondělí a středa po večerní mši svaté.

Další program:

V pátek v 15:30 náboženství

             16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek.

V sobotu v 9:30 je nácvik ministrování. Připomínáme to ministrantům a také jejich rodičům.

Přejít nahoru