Ohlášky 30.3.

Dnešní sbírka je v celé arcidiecézi věnována na Charitní činnost.

V pondělí a ve středu bude mše sv. v 17:30 hod. a příští neděli v 9:30 hod.

 

Další program:

v pátek 15:30 náboženství

                16:30 schůzka indiánek a schůzka rytířů