Velikonoce 2014 u svatého Vojtěcha

13.4. 2014 Květná neděle9:30  mše začínající žehnáním ratolestí a průvodem

14.4. 2014 Pondělí Svatého týdne: 17:30 mše

16.4. 2014 Středa Svatého týdne : 17:30 mše

17.4.2014 Zelený čtvrtek: 19:30 mše na památku Večeře Páně

18.4.2014 Velký pátek: 17:30 velkopáteční obřad

19.4.2014 Bílá sobota:

  • 8:00 Denní modlitba církev – Modlitba se čtením a Ranní chvály;   první část křtu dospělých
  • 21:00 Velikonoční vigilie

20.4.2014 Slavnost  Zmrtvýchvstání Páně: 9:00 mše; na závěr žehnání pokrmů. Mše svatá je spojena s rozhlasovým přenosem, proto začíná přesně v 9:01.

21.4.2014 Pondělí velikonoční: 9:30 mše

ZPOVÍDÁNÍ:

První svatá zpověď pro děti připravující se k prvnímu svatému přijímání: Květná neděle 13.4. 15:00

Pondělí 14.4.

  • v 16:00 hod zpovídání dětí do 10 let
  • v 18:00 zpovídání mládeže
  • v 19:00 zpovídání dospělých

Středa 16.4. zpovídání dospělých od 18:00 hod.

Sobota 19.4. zpovídání dospělých od 9:  do 11:  hod.

Přejít nahoru