Ohlášky 5. ledna 2014

V pondělí je Slavnost Zjevení Páně – je to doporučený svátek. Tedy každý, komu v tom  nebrání těžko překonatelná překážka, se má zúčastnit mše svaté. Zde bude mše svatá v 17:30 hod. Při ní bude požehnána voda, kadidlo a křída.  Po mši bude možno si posvěcené kadidlo a křídu vyzvednout, na vodu si přineste, laskavě vhodnou nádobku.

Dále pak je mše sv. ve středu v17:30 a příští neděli v 9:30 hod.

 

Další program:

Dnes v 19:00 společenství mládeže

V pátek v 15:30 náboženství

              v 16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek.