Ohlášky 10. 11.

Dnešní sbírka je na charitní činnost v arcidiecézi.

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb: pondělí a středa v 17:30 hod. neděle v 9:30 hod.

V týdnu bude jako obvykle v pátek v 15:30 náboženství a

                                                         v 16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek

 Pozvánka:

Ve středu je památka sv. Anežky České v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude pan kardinál Duka slavit mši svatou v 18:00 hod.