Ohlášky 3. listopadu

V týdnu jsou mše svaté v obvyklém pořádku, tj. pondělí a středa v 17:30 a neděle v 9:30 hod.

Při mši příští neděli se bude konat sbírka na charitní činnost v diecézi.

Další program:

Dnes v 19:00 je společenství mládeže

V pátek je v 15:30 náboženství

                  v 16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek

 

Pozvánka:

V sobotu 16.11. se koná setkání ministrantů arcidiecéze s pane kardinálem Dominikem Dukou. Sraz je v 9:30 před Arcibiskupským palácem.  Zájemci se ohlaste u P. Michala Němečka.