Ohlášky 27. října

V týdnu bude mše svatá v pondělí a ve středu v 17:30 hod. Na pátek připadá Slavnost Všech svatých. Zde bude mše svatá také v 17:30 hod.

V sobotu 2. 11., při Památce všech věrných zesnulých zde mše svatá nebude.

Příští neděli pak bude mše sv. v 9:30 a při ní si připomeneme 86. výročí posvěcení našeho kostela.

Upozornění:

V pátek nebude ani náboženství, ani schůzka rytířů či indiánek. Všichni jsou však zváni na mši svatou v 17:30.

Přejít nahoru