Ohlášky 29. září

Dnešní sbírka je věnována na církevní školství.

 

V týdnu budou bohoslužby v obvyklém pořádku, tj.:

Pondělí mše svatá v 17:30 hod.

Středa mše svatá v 17:30 hod. a po ní nešpory

Neděle mše svatá v 9:30 hod.

 

Další program:

V pátek je v 15:30 hod. náboženství a v 16:30 hod schůzka rytířů a schůzka indiánek