Ohlášky 9. června

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb, tj.: pondělí a středa mše sv. v 17:30 hod., příští neděli v 9:30 hod. 

 Další program:

Pátek v 15:30 náboženství

          v 16:30 schůzka indiánek a schůzka ministrantů

 

AVÍZO:

V pondělí za týden 17. 6. bude od 16:00 hod. svátost smíření pro děti do 10 let

 Ve středu za týden 19. 6. od 18:00 hod. bude možnost svátosti smíření pro mládež