OHLÁŠKY 26. 5. 2013

Slavnost Nejsvětější Trojice

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb:

Mše svatá

  • v pondělí v 17:30
  • ve středu v 17:30

Ve čtvrtek 30. 5. Slavnost Těla a krve Páně. Mše sv. v kostele sv. Vojtěcha nebude! Jsme zváni do katedrály sv. Víta. Tam mše svatá začíná 17.00 a následuje eucharistický průvod.

  • v neděli 2. 6. v 9.30 spojená s prvním svatým přijímáním a společným agape

Zpovídá se po mši svaté v pondělí a ve středu v 18 h.

Další program:

V pátek v 15:30 náboženství a 16:30 schůzka indiánek a schůzka rytířů
V neděli 2. 6. od 17 do 18 hod. eucharistická adorace

První svaté přijímání  2013 – informace pro rodiče:

V neděli 2. 6. nejpozději v 9:15 se děti shromáždí v levé boční lodi i s rodiči.
Každé dítě bude mít svou křestní svíčku.
Fotografování je domluveno společné, na konci společná fotka.
Po fotografování společná oslava.
Prosíme o připravení výborných pochutin.
Velice se těšíme!

Přejít nahoru