Ohlášky neděle 19. května

Slavnost Seslání Ducha svatého

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb: mše sv. v pondělí v 17:30, ve středu v 17:30 a v neděli 9:30 hod.

Dnes se koná Svatojánská sbírka na arcidiecézi.

 

Další program:

Ve čtvrtek 23. 5. v 19 hodin Mše chval

V pátek v 15:30 náboženství

16:30 schůzka indiánek a schůzka rytířů

V pátek 24. 5. po celé republice včetně Prahy bude probíhat Noc kostelů http://www.nockostelu.cz/?d=praha

Přejít nahoru