Ohlášky 12. 5.

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb: mše sv. v pondělí v 17:30, ve středu v 17:30 a v neděli 9:30 hod.

Příští neděli je Slavnost Sesláni Ducha svatého, končí velikonoční doba.

V tu neděli se bude také konat sbírka na arcidiecézi.

 

Další program:

V pátek v 15:30 náboženství

                 16:30 schůzka indiánek a schůzka rytířů

                 20:00 modlitba Taize