Ohlášky 5. května

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb, tzn., že ve středu 8. 5. je také mše svatá online casino v 17:30 hod.

V pátek je v 15:30 náboženství  a v 16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek.

Přejít nahoru