Ohlášky 21. dubna

Před dvěma týdny jsme měli akci Svatovojtěšská dobrota – ve prospěch budování svatostánku v boční lodi. Vybralo se 25 155,- Kč. Všem, kdo upekli dobroty i všem, kdo si je koupili Zaplať Pán Bůh. K budování svatostánku tedy můžeme přistoupit.

 

Pořad bohoslužeb v týdnu:

V pondělí je v 17:30 mše sv. My v toto pondělí oslavíme svátek sv. Vojtěcha, patrona našeho kostela.

V úterý je v katedrále v 18:00 hod. slavná mše svatá ze svátku sv. Vojtěcha, na kterou všechny zve pan kardinál Dominik Duka. Na tuto mši zve také pan generální vikář Michael Slavík, protože mše je zároveň poděkováním za 70 let života pana kardinála Duky.

Ve středu pak zde bude pravidelná mše sv. v 17:30 hod.

 

Další program:

V pondělí setkání s vojenským kaplanem P. Janem Böhmem o Afganistánu.

Středa v 19:30 setkání s P. Karlem Satoriou o modlitbě

V pátek v 15:30 náboženství

                 16:30 schůzka indiánek 

                           (rytíři mají tažení – schůzka pro ně tedy nebude)