Svatovojtěšská dobrota 7. 4.

Vážení a milí,

doufám, že jste si všichni pochutnali na dobrotách, které Vám byly nabídnuty dnes po mši svaté. Výsledek je neuvěřitelně  krásný. Na realizaci svatostánku se při této příležitosti shromáždilo 25 155,- Kč. 

Všem, kdo jste přispěli patří upřímné a veliké Zaplať Pán Bůh.

jáhen Martin

 

Přejít nahoru