Ohlášky 7. dubna

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb:

Pondělí a středa mše sv. v 17:30 hod., neděle v 9:30 hod.

 

Další program:

 Ve středu v 19:30 hod opět setkání s P. Karlem Satoriou o modlitbě.

V pátek v 15:30 hod náboženství

                 16:30 hod. schůzka rytířů a schůzka indiánek

 

Pozvání:

Sestry dominikánky připravily pro děti pobyt v klášteře v Černé ulici od pátku od neděle. Je třeba děti přihlásit. Telefon na nástěnce anebo v sakristii.

Přejít nahoru