Ohlášky 24. března

Máme před sebou Svatý týden

 

Pořad bohoslužeb:

 

pondělí v 17:30 mše svatá a od 18:00 příležitost ke svátosti smíření

středa v 17:30 mše svatá a od 18:00 příležitost ke svátosti smíření

čtvrtek v19:30 mše na Památku večeře Páně a po ní možnost adorace

pátek v 16:55 obřady na památku Umučení Páně. Upozorňujeme, že od nás bude

                             rozhlasový přenos. Prosíme, přijďte včas. Při těchto obřadech bude

                             vykonána sbírka na pomoc křesťanům ve Svaté zemi.

sobota v 8:00 Denní modlitba církve, tj.: modlitba se čtením a ranní chvály

            ve 21:00 obřady Velikonoční vigilie

neděle v 9:30 mše svatá ze Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, na konci mše žehnání pokrmů

pondělí velikonoční v 9:30 mše svatá.