Ohlášky 17. března

V nadcházejícím týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb, tj:

Pondělí mše sv. v 17:30

Středa mše sv. v 17:30 a

 neděle mše sv. v 9:30. Je to ovšem Květná neděle. Začínat budeme tradičně průvodem s ratolestmi. Ratolesti si, prosíme, přineste s sebou.

Na Květnou neděli v 15:00 hod. přijmou děti, které se na to v postní době připravovaly poprvé svátost smíření.

 

Další program:

Pondělí 16:00 svátost smíření dětí do 10 let

Středa 18:00 svátost smíření mládeže

Ve čtvrtek je v 19:00 mše chval.

V pátek v 15:30 náboženství a

             v 16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek.