Ohlášky 10. března

Dnešní sbírka je na charitní činnost v arcidiecézi.

 V pondělí a ve středu je mše sv. v 17:30 hod.

Příští neděli v 9:30 hod.

 

Další program:

 Ve středu v 19:30 hod. setkání singels

V pátek v 15:30 hod. náboženství

                 16:30 hod. schůzka ministrantů a schůzka indiánek

                 20:00 hod. modlitba Taize. Přítomnibudou i dva bratři z komunity Taize.