Ohlášky 3. března

Minulou neděli jsme vykonali sbírku nazvanou „Svatopetrský haléř“. U nás se vybralo 8.460,- Kč. Všem dárcům Zaplať Pán Bůh!

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb: Pondělí mše sv. v 17:30 hod

                                                                                         Středa mše sv. v 17:30 hod.

                                                                                         Neděle mše sv. v 9:30 hod.

Začíná intenzivní cestování, a tak příští neděli po mši svaté budeme před kostelem žehnat auta.

Další program:

V pátek 8.3. je v 15:30 náboženství

v 16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek

Děti, které se připravují k první zpovědi, budou mít schůzku po náboženství cca do 17 hodin, potom se připojí k rytířům a indiánkám (pokud na ně chodí).

V sobotu 9.3. je ve 14:00 hod nácvik ministrování – zveme ministranty a ministrantky a také zájemce, z obou skupin dětí, které se ještě neodvážily mezi ministranty přijít.

 

Pozvánka:

V sobotu  9. 3. v 10 hod. je v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavnostní mše svatá k 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje. Tato oslava je v den původního svátku těchto světců. Pan kardinál Duka zve všechny do katedrály, i když je předpoklad, že on sám tam nebude.

Přejít nahoru