Ohlášky 27. ledna

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb, tj.: pondělí a středa mše sv. v 17:30 hod, neděle v 9:30 hod.

Na tuto sobotu připadá Svátek uvedení Páně do chrámu (Hromnic). Zde mše sv. nebude. Doporučujeme vydat se na Hrad, v 10:00 začne v kostele Všech Svatých žehnání svící a bude následovat průvod do katedrály a tam slavná mše svatá.

 Vzhledem k tomu, že tento pátek jsou pololetní prázdniny, nebude ani náboženství, ani nebudou schůzky.

 

AVÍZO: 

Jako každý rok, bude se v postní době konat příprava na 1. přijetí svátosti smíření potom ve velikonoční době příprava na 1. svaté přijímání.

Příprava na svátost smíření začne v neděli 3. března. Hlásíme to s tímto časovým předstihem, poněvadž máme před sebou období prázdnin a informace by se možná k někomu nedostala.

Nácvik ministrování se uskuteční 9. března od 14:00 hod.

 

Přejít nahoru