Ohlášky 6. ledna

V uplynulém týdnu odešla k našemu nebeskému Otci paní MgrPharm. Marja Adamová v nedožitých 90. letech. Poslední léta chodila o dvou francouzských holích, sedávala v kapli. Pokud byla lépe pohyblivá, pravidelně přicházela i ve všední den. Své tělo věnovala anatomickému ústavu. Zítra v 17:30 bude zde rekviem.

 Další pořad bohoslužeb je obvyklý: středa mše sv. v 17:30 a neděle v 9:30. Příští neděli je Svátek Křtu Páně a končí vánoční doba.

 Program v týdnu:

Středa 9. 1. v 19:30 hod setkáni singels

Pátek 11. 1. v 15:30 náboženství

                       16:30 schůzka indiánek a schůzka rytířů