Jak zněly Vánoce u sv. Vojtěcha

Je krásné vracet se k významným nebo milým událostem. Vánoce, které se přehouply do poslední fáze, jsou samozřejmě jednou z nejhezčích událostí liturgického roku. Naše společenství to, myslím, prožívá obdobně.

A tak nabízíme dvě zastavení s našimi malými i velkými muzikanty, kteří o Vánocích vystupovali. Všem, malým i velkým a zvlášť sbormistrům, patří opravdový dík!

Krásný poslech!

http://www.youtube.com/watch?v=l5aureP5WqU&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=YTF6sB_4HIk&list=UUTbB3GBAv-O9VfSU3kOYX3g&index=1

 

P. Michal Němeček