Ohlášky 9 12

Minulou neděli byla sbírka na Arcibiskupský seminář. Naše společenství přispívá částkou 9460,- Kč. Všem dárcům Zaplať Pán Bůh.

 V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb.

 Další program:

Pondělí 16:00 svátost smíření pro děti do 10 let

Týž den v pondělí v 18:00 svátost smíření pro mládež

Týž den ve 20:00 se sejde poprvé pastorační rada

Středa v 19:30 setkání singls

Pátek v 15:30 náboženství

              16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek

Nabídka:

Příští neděli tj. 16.12. bude po mši sv. otevřeno Karmelitánské knihkupectví, abychom mohli nakoupit knihy k Vánocům.