Ohlášky 2. prosince

Dnešní sbírka je na seminář. Projevujeme tak svou účast na starosti, kterou má pan arcibiskup se zabezpečením bohoslovců v semináři

 

 Pořad bohoslužeb:

V pondělí a ve středu je mše svatá v 17:30 hod.

 

Další program:

V pátek 7. 12 je v 16:00 hod. mikulášská besídka. Ten pátek tedy není náboženství.

V sobotu 8.12. je do 9:00 adventní rekolekce, kterou pro nás bude mít P. Ondřej Salvet.

Jako vždy bude přednáška , příležitost k modlitbě, rozjímání  a svátosti smíření.

Ve 12 hod. bude mše svatá ze Slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny pevnostního hříchu.