Nová Pastorační rada

V uplynulých dnech proběhly volby do pastorační rady naší duchovní správy u kostela sv. Vojtěcha. V neděli 25. listopadu jsme slavnostně vyhlásili výsledky voleb.

Z kandidujících členů farnosti byli zvoleni: Ing. Vít Grec; MUDr. Marián Hošek; Ing. arch. Radmila Iblová, Ing. arch. Jirsa Vojtěch; PhDr. Hynek Krátký; Vojtěch Witzany

Ke zvoleným členům byli duchovním správcem dojmenováni další členové:

Mgr. Martin Janeček, Kateřina Janečková; Ing. Vladimír Verner; Barbora Vernerová; Jáchym Vopařil

Členem ex offo je jáhen Ing. Opatrný Martin.

Všem voličům, kandidátům a především těm, kteří přijali členství v radě, velice děkujeme!

 

P. Michal Němeček