Ohlášky 11. listopadu

Minulou neděli se konala sbírka na misie. Vybralo se 9 920,- Kč. Všem dárcům Zaplať Pán Bůh.

 V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb.

 Další program:

Středa v 19:30 setkání singels

Pátek v 15:30 náboženství

             16:30 schůzka indiánek a schůzka rytířů

             20:00 modlitba Taize

 

Dvě pozvánky do katedrály:

V úterý 13. 11. je památka svaté Anežky v katedrále bude pan kardinál Dominik Duka slavit mši svatou v 18:00 hod.

 V sobotu 17. 11. je při příležitosti státního svátku v katedrále v 18:00 ekumenická modlitba za vlast a po ní koncert katedrálního sboru.

Přejít nahoru