Ohlášky 4. listopadu

V týdnu bude pravidelný pořad bohoslužeb, tedy v pondělí a ve středu v 17:30 mše sv. a v neděli v 9:30 hod.

Další program:

Dnes v 19:00 společenství mládeže

V pátek v 15:30 náboženství

v 16:30 schůzka ministrantů a schůzka indiánek

 

Příští neděli se budou konat volby do pastorační rady. Kandidáty si můžete prohlédnout a něco o nich přečíst na nástěnce.

Přejít nahoru