Ohlášky 28 10

Minulou neděli se konala sbírka na misie. Naše společenství do této svírky přispělo částkou 9920,- Kč. Všem dárcům Zaplať Pán Bůh!

 

Pořad bohoslužeb v tomto týdnu:

Pondělí 17:30 hod. pravidelná mše sv.

Středa 17:30 hod. pravidelná mše sv.

Čtvrtek je 1. listopadu je Slavnost Všech svatých. Mše svatá zde v 17:30 hod.

Pátek 2. listopadu je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše svatá opět v 17:30 hod.

 

Neděle 4. listopadu mše sv. v 9:30 hod. My si při ní připomeneme 85. výročí posvěcení tohoto kostela, které připadá na 6. listopadu.

Mši s námi budou slavit představení semináře a bohoslovci.

 

Další program:

V pátek je v 15:30 náboženství

                  v 16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek. Vzhledem k tomu, že od 17:30 bude mše svatá, schůzka skončí tak, aby se jí děti mohly zúčastnit. Prosíme rodiče, aby s tím v programu dětí počítali.